Natura Bisse Casa Fabrica: tu rodzi się piękno

Casa-Fábrica Natura Bissé to centrum kreatywne i główna siedziba Natura Bissé. Spektakularny budynek o powierzchni 15 000 m2 znajduje się w Barcelona Synchrotron Park, parku nauki, technologii i biznesu, skupiającym pionierskie firmy i organizacje z całej Europy, mocno zaangażowane w innowacyjność, zrównoważony rozwój i ochronę bioróżnorodności. Casa-Fábrica odzwierciedla ducha przedsiębiorczości firmy, która patrzy w przyszłość […]